Žádost o přijetí

Zápis probíhá současně pro všechny tři mateřské školy právního subjektu celý jeden týden, zpravidla v měsíci květnu na Mateřské škole Spořilovská 994. Zápis pro naší mateřskou školu je vždy v pátek zápisového týdne. Přihlášku dostanete u paní ředitelky na MŠ Spořilovská, kterou v ten den vyplníte a ponecháte na ředitelství.
Přesný termín zápisu můžete sledovat v Jilemnickém zpravodaji nebo na našich stránkách.
K zápisu je třeba donést OP zákonného zástupce, rodný list a očkovací průkaz dítěte.
Rozhodnutí o přijetí, příp. nepřijetí si rodiče vyzvednu v den stanovený ředitelkou MŠ opět na MŠ Spořilovská. Přijatým dětem bude současně s rozhodnutím o přijetí sdělen termín informativní schůzky na MŠ Valteřická, která se zpravidla koná poslední týden v červnu. Na této schůzce rodiče dostanou potřebné informace k nástupu jejich dítěte do MŠ a tiskopisy k vyplnění, které jsou potřebné dodat s nástupem dítěte do MŠ.