Režim dne

REŽIM DNE

6:30 – 10:00

scházení dětí v jedné třídě, volná hra dětí, pravidelná pohybová aktivita, ranní komunitní kruh, osobní hygiena, dopolední svačina*, hravé činnosti s výchovným zaměřením, za dobrého počasí se přenáší do přírody

10:00 – 12:00

příprava na pobyt venku, pobyt venku se za dobrého počasí prodlužuje, příprava na oběd

11:30 – 12:30

oběd** a osobní hygiena

12:30 – 14:15

příprava na odpočinek, poslech pohádky, relaxační hudby, vlastní odpočinek s přihlédnutím na individuální potřeby dětí

14:15 – 14:30

odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 – 16:30

volné činnosti a aktivity dětí, voná hra, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

* třída Berušek 8:30 – 8:45, třída Motýlků 8:45 – 9:00

** třída Berušek 11:30 – 12:00 , třída Motýlků 12:00 – 12:30