Školní rok 2019/2020

Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2019.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019, MŠ bude mít provoz omezen, třídy budou spojené.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v  pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Mateřská škola bude otevřená 2. 1. 2020, provoz bude 2. a 3. 1. pravděpodobně omezen, třídy budou spojené.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
31. ledna 2020
. Provoz MŠ bude pravděpodobně omezen, třídy budou spojené.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou od 9. 3. do 15. 3. 2020. Provoz MŠ bude pravděpodobně omezen, třídy budou spojené.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna. Provoz MŠ bude pravděpodobně omezen, třídy budou spojené. Pátek 19. dubna 2019 je svátek.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
V době letních prázdnin bude v době uzavření naší mateřské školy bude zajišťovat MŠ Zámecká a MŠ Spořilovská. O přesném termínu uzavření naší MŠ budete včas informováni.