Odklad školní docházky

Informace k odkladu školní docházky

Vážení rodiče předškoláků, sice je ještě dost času do zápisu do základní školy, ale mnozí z vás doma určitě diskutují, do jaké školy dítě dát, zda školu zvládne a zda by pro něho nebyl lepší odklad.
Důležitou povinností rodiče je jít k zápisu – tam musí všichni rodiče, jejichž dítě oslaví 6. narozeniny do 31. 8. příslušného roku. Tyto děti tedy všechny absolvují zápis, a buď v září nastoupí do školy, nebo dostanou odklad. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky není nic formálního a automatického a ani to nelze udělat jenom na základě přání rodičů, kteří si třeba chtějí prodloužit relativně klidné období školky o další rok. Na jedné straně je nezralé dítě ohroženo selháním a neúspěšností ve školním prostředí a na straně druhé je možné u zralého dítěte „propásnout“ vhodný okamžik, kdy je připravené začít se učit a když v této době do školy nenastoupí jeho zájem o ni a o učení se sníží.
Podle novely školského zákona, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2012, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (tzn. jsou nutná 2 doporučení – buď poradenské zařízení a lékař nebo poradenské zařízení a klinický psycholog). Poradenským pracovištěm je dle zákona pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum (v případě smyslového, tělesného a hlubšího mentálního postižení).

Jak probíhá šetření školní zralosti na naší mateřské škole? Rodiče mohou při jakékoliv pochybnosti o zralosti jejich dítěte zajít za paní učitelkou a o problému spolu pohovořit, ale i naopak, paní učitelka osloví rodiče, kde si myslí, že u jejich dítěte by byl odklad školní docházky k jeho prospěchu. V případě, že rodiče souhlasí se šetřením školní zralosti v pedagogicko psychologické poradně (PPP), ředitelka školy tuto skutečnost oznámí PPP a SPC v Semilech.
Šetření školní zralosti se uskuteční před zápisem do základní školy. Koná se v naší mateřské škole v dopoledních hodinách, rodiče nemusí nikam jezdit. V odpoledních hodinách dojde k osobní konzultaci mezi rodiči a psychologem z PPP a SPC v Semilech..

Děti, které nastupují do základní školy po odkladu školní docházky musí opět k zápisu.