O nás

Charakteristika školy

Mateřská škola je součástí právního subjektu tří mateřských škol Jilemnice. Ředitelství sídlí na Mateřské škole Spořilovská 994. Každá mateřská škola má zástupkyni ředitelky, která vyřizuje veškeré záležitosti týkající se její školy.
Do mateřské školy je zapsáno 34 dětí, které jsou rozdělené podle věku do dvou tříd, Berušek a Motýlků. V třídě Berušek je 17 dětí od 2 do 4 roků a ve třídě Motýlků 17 dětí od 4 do 7 roků. Všechny děti se scházejí od 6,30 do 7,30 hod. ve třídě Berušek, následně se rozdělí do svých tříd, kde s nimi pedagogičtí pracovníci vykonávají individuální nebo skupinové výchovně vzdělávací a pohybové činnosti, nabízejí různé aktivity související s jednotlivými integrovanými bloky. Po obědě děti odpočívají při poslechu pohádek nebo relaxační hudby ve třídě Motýlků. Děti, které odcházejí po obědě domů, čekají na rodiče při klidných aktivitách ve třídě Berušek. Tam odcházejí i děti s menší potřebou spánku, jsou jim nabízeny klidné aktivity. Při odpoledních činnostech a aktivitách čekají děti na příchod rodičů, v případě příznivého počasí děti pobývají na školní zahradě.
Mateřská škola má nově zrekonstruovanou zahradu, kde si děti mohou rozvíjet svoje tělesné a pohybové schopnosti na různých průlezkách, dále je k dispozici velká kreslící tabule, pískoviště a houpačky.
Děti ze třídy Motýlků mají možnost si po obědě pod dohledem učitelky čistit zuby a vytvářet si správné hygienické návyky.
Mateřská škola nabízí i vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální integrace. Vzdělávání těchto dětí je zajištěno speciálním pedagogem, který navíc spolupracuje s dalšími odborníky z PPP, SPC a klinickým logopedem.
Podle sněhových podmínek chodí děti ze třídy Motýlků v zimě lyžovat na běžkách na louku u mateřské školy. Sami si vydupeme stopu, na které potom „trénujeme“ jízdu na lyžích. Zdatnější lyžaři sjíždějí i z kopce.
Děti ze třídy Motýků navštěvují podzimní plavecký kurz, který se skládá z deseti lekcí. Děti se formou hry seznamují s vodou a získávají první plavecké dovednosti.
Děti ze třídy Motýlků mají možnost hry na flétnu. Děti se přiměřenou formou učí správnému dýchání a základům hry na nástroj. Na konci školního roku dovedou většinou zahrát několik písniček, kterými často potěší maminky na besídce u příležitosti Svátku matek.

Jak se u nás stravujeme.
Období předškolního věku je období, které se hluboce zapíše do rozvoje osobnosti dítěte jak způsobem výchovy po stránce rozumové, tak po stránce mravní, získání hygienických a stravovacích návyků. Toho, že jde o rozhodující období v rozvoji dětské osobnosti si jsme plně vědomi, a proto se stále snažíme získané poznatky neustále doplňovat o nové.
V naší mateřské škole se snažíme dětem podávat tzv. ochrannou stravu.
„Ochranná strava v předškolním a školním stravování „
Co vlastně ochranná strava na naší škole přináší?
Celkově se dá charakterizovat jako strava se sníženou spotřebou živočišných bílkovin, kuchyňské soli, bílého cukru, pro děti nevhodných pochutin, koření, tropického ovoce a mléka.
V posledních letech se výzkumy zjišťuje, že přecitlivělost a nesnášenlivost na tyto potraviny stoupá a jsou příčinami dětských onemocnění. Po snížení spotřeby rizikových potravin se rychle zdravotní stav postižených dětí normalizuje nebo k nim ani nedochází.
Co tedy jíme?
Převážně bílé a rybí maso, rostlinné maso (robi, tofu, šmakoun), luštěniny všeho druhu, bílé jogurty, tvaroh, tvrdý sýr, zeleninu všeho druhu (syrovou i tepelně upravenou), upřednostňujeme tuzemskou. Místo cukru používáme med, jablečný slad, rýžový sirup. Bílá mouka je nahrazována špaldovou a celozrnou, používáme ovesné, jahelné, rýžové vločky, celozrné těstoviny. Z celých obilných zrn používáme rýži, jáhly, kroupy, pohanku, oves. Tuky se používají kvalitní rostlinné, na kaše sypeme dětem lněné, slunečnicové, sezamové nebo dýňové semínko. Ovoce je dětem podáváno převážně tuzemské, a to v syrovém stavu nebo tepelně zpracované do různých pochoutek.
Děti mají po celý den pravidelný pitný režim, mohou se kdykoliv během dne napít. Jsou jim podávané ovocné nebo bylinkové čaje, které jsou buď neslazené nebo slazené medem, příp. jablečným sladem.
Vzhledem k tomu, že máme v této oblasti velmi dobře vyškolený personál, jsme schopni předložit jídlo dětem s individuálním zdravotním problémem, např. nesnášenlivostí na lepek nebo mléko.