INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

1) V ÚTERÝ 15. 9. SE DĚTI ZÚČASTNÍ KOLOBĚŽKIÁDY NA HŘIŠTI V JILEMNICI.

DĚTEM DEJTE BATŮŽEK S PITÍM (ŠROUBOVACÍ LAHVIČKA) A SPORTOVNÍ OBLEČENÍ.

2) VE STŘEDU 16. 9. SE DĚTI ZÚČASTNÍ CVIČENÍ
S A-STYL LIBEREC V SOKOLOVNĚ V JILEMNICI.

DĚTEM DEJTE DO BATŮŽKU LAHVIČKU S PITÍM A ČISTOU SPORTOVNÍ OBUV (NE ČERNÉ PODRÁŽKY), NA SEBE SPORTOVNÍ OBLEČENÍ.

ODCHOD Z MŠ V 8, 00 HOD. PŘIVEĎTE DĚTI VČAS, ABY SE STIHLY NASVAČIT. SVAČINA BUDE V 7, 45 HODIN.

Povinná předškolní docházka

  1. Povinná docházka předškoláků do MŠ se týká dětí, které dosáhnou ve školním roce do 31. 8. šesti let věku a dětí s odkladem školní docházky.
  2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je jednoznačně dán zákonem (naše MŠ 4 hodiny denně od 8,30 do 12,30  hod.). Je zde jasná paralela s povinnou školní docházkou. Nejedná se o nárok na předškolní vzdělávání, ale povinnost se ho účastnit.
  3. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání v naší MŠ:

– každé dítě s povinnou předškolní docházkou bude mít u paní učitelky omluvný list, do kterého rodiče zapíší důvod nepřítomnosti (po návratu po nemoci)

– při předem známé nepřítomnosti se domluví včas s paní učitelkou