Informace k provozu mateřské školy

V DOBĚ UZAVŘENÍ PRACOVIŠTĚ ZÁMECKÁ A VALTEŘICKÁ JE V PROVOZU PRACOVIŠTĚ SPOŘILOVSKÁ

Kdo z rodičů naší školy potřebuje zajistit docházku dítěte,

 nahlásí tuto skutečnost ředitelce školy na telefonní číslo 606 472 239.

PŘIJÍMÁNY BUDOU POUZE DĚTI PRACUJÍCÍCH RODIČŮ A DĚTI BEZ RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.

Děkujeme za pochopení

Povinná předškolní docházka

  1. Povinná docházka předškoláků do MŠ se týká dětí, které dosáhnou ve školním roce do 31. 8. šesti let věku a dětí s odkladem školní docházky.
  2. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je jednoznačně dán zákonem (naše MŠ 4 hodiny denně od 8,30 do 12,30  hod.). Je zde jasná paralela s povinnou školní docházkou. Nejedná se o nárok na předškolní vzdělávání, ale povinnost se ho účastnit.
  3. Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání v naší MŠ:

– každé dítě s povinnou předškolní docházkou bude mít u paní učitelky omluvný list, do kterého rodiče zapíší důvod nepřítomnosti (po návratu po nemoci)

– při předem známé nepřítomnosti se domluví včas s paní učitelkou